Privacy Policy Allinstallatie

Allinstallatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Allinstallatie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen .

Allinstallatie gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een aanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich via een mail afmelden. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als ons vanwege overheids bepalingen opgelegd is. Allinstallatie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen .

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Allinstallatie, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Door Allinstallatie verzonden e-mail

Door Allinstallatie verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Allinstallatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

accoord

niet accoord